Вклучете се

Доколку сакате да се вклучите во активностите за образовна поддршка или активностите за поддршка на семејствата во рамки на Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“, контактирајте ги дневните едукативни центри: 

Шуто Оризари 

Центар за социјални иницијативи „Надеж“ 

ул.Гвадалахара бр.20 

тел: 02/ 2650644

http://csinadez.mk/ 

Ѓорче Петров

Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“ 

ул.Бертланд Расел бр.40 

тел: 02/ 2036316 

https://www.facebook.com/Association-center-for-educational-support-of-children-Dendo-Vas-290305514426091/

Надеж