Правото на избирање

Човековите права се основа за демократско и активно функционирање на заедницата. ЦСИ Надеж активно спроведува и имплементира активности за зголемување на свесноста кај луѓето за нивните права, слободи и обврски низ учење за демократијата. Избирачкото право, исто така е загарантирано со Уставот на РМ, на работилниците со родители од едукативно-информативен карактер разговараваме за правата и обврските на граѓанинот, со акцент на постапката за остварување на избирачкото право, правото на избор, правото на глас, на мислење и одлучување, со цел да бидеме информирани и активни граѓани, кои ги знаат своите права.

 

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието