Објавени пет сликовници на ромски и македонски јазик

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ објави пет сликовници кои се достапни во двојазично издание - на ромски и македонски јазик. Овие сликовници се подготвени во рамки на Проектот за зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование, финансиран од Европската Унија и Програмата за поддршка на родители на Фондациите отворено општество, а го спроведува Фондацијата „Чекор по чекор“ во соработка со во соработка со невладините организации Надеж и Дендо Вас. 

Ресурси за читање и учење на ромски јазик има во доста ограничен број, а децата Роми кога ќе тргнат на училиште често се соочуваат со недоволна јазична подговеност бидејќи јазикот на кој се одвива наставата, најчесто македонски или албански, е различен од јазикот кој го говореле дома пред тргање на училиште. Затоа и ги подготвивме овие сликовници двојазично - родителите и останати членови од семејството на најмладите Роми, како и сите едукатори и парапрофесионалци кои работат во ромската заедница да можат да ги користат за да ги подобрат јазичните компетенции на децата Роми пред нивното тргање во училиште, како и во текот на описменувањето.   

Сликовниците се достапни во електронската библиотека на Фондацијата „Чекор по чекор“, а до секоја од нив директно може да пристапите со кликнување на илустрациите во продолжение

 

02 Мразулец текст мак ром web Page 01

05 Девојчето со количката мак ром web Page 01

06 Волшебната фотелја мак ром web Page 01

11 Портокали за секого текст мак ром web Page 01

13 Да имаш куче текст мак ром web Page 01

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието