Информатор на Проектот за зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование

readeПроектот за зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование објави електронски информатор за активностите спроведени во периодот декември 2015 - декември 2016. Истиот може да го симнете ТУКА

Проектот за зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование го спроведува Фондацијата „Чекор по чекор“ во соработка со двете невладини организации „Дендо Вас“ и „Надеж“. Проектот има за цел подобрување на состојбата на Ромите, која често се карактеризира со несоодветни образовни постигања, недостаток на знаења и вештини неопходни за вработување и
подобрување на квалитетот на животот во домот и заедницата и на финансиската состојба, а со тоа и учество во демократските процеси на донесување одлуки на локално и национално ниво. За повеќе информации, кликнете тука

 

 

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието