ОПШТА ЦЕЛ

Проектот „БИДИ ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ има за цел да обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта, кои прераснуваат во институции отворени и пристапни за сите деца и посветени кон обезбедување квалитетно образование.  

Проектот е финансиски поддржан од:

logo zname EU       eu with you    

Проектот го спроведува:

sbs logo    


Во партнерство со:

logo Hendimak      logo inkluziva   
 

Проектот се спроведува во соработка со:

MON  logo BRO