Потсетување и дополнителна информација за Повикот за автори и илустратори на сликовница за деца на тема детски права

Заинтересираните автори може да се пријават со повеќе од еден ракопис. Заинтересираните илустратори треба да конкурираат со илустрации за секоја од предвидените страни на секоја приказна, може и во вид на скици. Доколку се поднесат скици, задолжително треба да се приложат и неколку во боја (неколку целосни илустрации) со цел да се добие целосен впечаток за изгледот на сликовницата/ците.

Крајниот рок за поднесување на ракописите и илустрациите е 21 август (понеделник) 12:00ч.

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието