Отворен повик за лице за привремена поддршка на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија има потреба од 1 лице за привремена поддршка на реализацијата на активностите од проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“.
 
Описот на работните задачи и условите за конкурирање се дадени во делот Можности за работа

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието