Дисграфија

Дисграфијата се однесува на специфичен сет предизвици при пишувањето кои влијаат врз вештините за пишување, односно ракописот, самото пишување и правописот.

Проблемите кои детето ги има при писменото изразување не се поврзани со дисграфијата. Но, потребата децата интензивно да се фокусираат на самиот процес на пишување букви, зборови и реченици може да го попречи начинот на размислување и оформување идеи и постапките како да ги пренесат.

>> ЗА ПОВЕЌЕ КЛИКНЕТЕ ТУКА <<

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието