Оглас за 2 работни позиции на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство''

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија има потреба од 1 Асистент и 1 Практикант за работа на проектот на УСАИД со „Со читање до лидерство“.

Подолу опишаните позиции се наменети само за државјани на Р. Македонија.

Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија се залага за еднакви можности за вработување. Соодветно квалификуваните лица со попречености се охрабруваат да одговорат на огласот. 

Кандидатите треба да достават кратко мотивациско писмо и ажурирана професионална биографија на следнава адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кандидатите задолжително треба да наведат за која позиција се пријавуваат.

Крајниот рок за доставување на апликациите е 02.09.2013 до 15 часот.

Избраните кандидати ќе бидат известени за терминот на интервјуто.

АСИСТЕНТ

Главни задолженија и обврски

Обврска на асистентот е секојдневно да помага при административните и извршни задолженија на колективот на Фондацијата „Чекор по чекор“. Асистентот помага во прибирањето информации и одржувањето на документацијата и други услуги во координација со колективот и со извршниот директор.

Под раководство на колективот на фондацијата, асистентот ќе ги извршува следниве активности:

 • асистира при  реализирање на програмските и адмминистративните задолженија на тимот;
 • директно соработува со координатоот за комуникација и информирање во подготовката на промотивните материјали за проектот;
 • помага при организација и изведување на обуки и други настани;
 • помага на техничкиот тим при состаноци, тренинзи, настани и сл;
 • редовно ја надополнува интернет страницата на проектот со нови информации и тековни активности;
 • архивира документи во електронска и пишана форма;
 • други сродни задолженија.

За својата работа проектниот асистент има обврска да подготви и достави месечен работен план и извештај.  

Барани квалификации:

Образование: ВСС

Претходно работно искуство: Предност ќе имаат кандидатите со претходно работно искуство.

Обука на работното место: Упатување во политиките и процедурите на Фондацијата „Чекор по чекор“  во текот на извршувањето на дадените задолженија, како и за кодексот на однесување.

Познавање јазици: Четврти степен на познавање на македонски и англиски јазик (течно); неопходни се развиени комуникациски вештини, читање и пишување.

Знаење: Разбирање на образовниот систем во Македонија.

Вештини и способности: Компјутерски вештини (вешто користење на MS Office), предност ќе имаат кандидатите со основни познавања од областа на графичкиот дизајн, способности за административно работење и канцелариски процедури и комуникациски вештини. Поседувањето возачка дозвола е предност.

Дополнителни информации:

Опрема која ќе се користи: Компјутери

Патувања и прекувремена работа: повремено патување надвор од канцеларија до сите делови од Македонија и надвор од Македонија ако е потребно.

Конторола: надгледувањето го врши раководителот на проектот и координаторот на проектот.

ПРАКТИКАНТ

Главни задолженија и обврски

Обврска на практикантот е секојдневно да помага при задолженијата на колективот на Фондација „Чекор по чекор“. Практикантот му помага на извршниот директор и колективот во генералните канцелариски задолженија, врши подготовка на материјали за семинари и други настани во рамки на проектот и логистички ги поддржува истите.

Под раководство на колективот на фондацијата, практикантот ќе ги извршува следниве активности:

 

 • обезбедува логистичка и друга неопходна поддршка на проектните активности;
 • помага во процесот на ЕГРА и ЕГМА тестирање;
 • дистрибуира материјали за мониторинг и евалуација;
 • помага во организација на настани, семинари и состаноци;
 • ги архивира електронските материјали и материјалите во пишана форма;
 • помага во подготовка и преведување на промотивните материјали;
 • ја одржува и редовно ја надополнува Facebook страницата на проектот;
 • други сродни задолженија.

За својата работа практикантот има обврска да подготви и достави месечен работен план и извештај. Планот и извештајот ги подготвува заедно со проектниот координатор.   

Барани квалификации:

Образование: ВСС или последна година од студии

Претходно работно искуство: Не е потребно.

Обука на работното место: Упатување во политиките и процедурите на Фондацијата „Чекор по чекор“  во текот на извршувањето на дадените задолженија, како и за кодексот на однесување.

Познавање јазици: Четврти степен на познавање на македонски и англиски јазик (течно); неопходни се развиени комуникациски вештини, читање и пишување.

Знаење: Разбирање на образовниот систем во Македонија.

Вештини и способности: Компјутерски вештини (вешто користење на MS Office), познавање и користење на социјалните мрежи за промоција на проектот, комуникациски вештини. Поседувањето возачка дозвола е предност.

Дополнителни информации:

Опрема која ќе се користи: Компјутери

Патувања и прекувремена работа: повремено патување надвор од канцеларија до сите делови од Македонија и надвор од Македонија ако е потребно.

Конторола: надгледувањето го врши координаторот на проектот.

 

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието