Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за рамноправно учество во процесите на развивање политики и застапување за праведност и рамноправност во образованието преку регионална соработка и градење национални коалиции.

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието