Резултати од тендери

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на повик за набавка на услуги за финансиска ревизија на проектите на УСАИД имплементирани од Фондацијата „Чекор по чекор“  - Македонија и подготовка на ревизорски извештај и писмо до менаџментот

  Тип на набавка 

Избран добавувач

1

Услуги за финансиска ревизија на проектите на УСАИД имплементирани од Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија и подготовка на ревизорски извештај и писмо до менаџментот.

БДО ДОО - Скопје
Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на повик за набавка на авио билети за меѓународен консултант  Тип на набавка 

Избран добавувач

1

Авио билети за меѓународен консултант  Macedonia Travel
Results from the selection of International Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math, published on 29.08.2015

Type of services
Selected candidate
1
Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math
James E. Welch

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор најавниот повик бр. 01/2015 за набавка на таблет компјутери, објавен на 23.07.2015

  Тип на набавка

Избран добавувач

1

Набавка на 400 таблет компјутери за потребите на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“

ИНЕТ ДОО - Скопје

Резултати од разгледувањето на понудите пристигнати како одговор на јавниот повик бр. 02/2015 за печатење и дистрибуција на детски сликовници, објавен на 23.07.2015 

 

Тип на набавка

Избран добавувач

1

Печатење и дистрибуција на детски сликовници за потребите на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“

ДАТАПОНС ДООЕЛ - Скопје

Ги покануваме компаниите кои се јавија на тендерот и доставија примероци печатени материјали како дел од својата понуда, да ги подигнат истите од канцеларијата на Фондација „Чекор по чекор“, секој работен ден од 8:00-16:00 часот. За повеќе информации, обратете се на тел: 02/3077-900. 

Резултати за компании одбрани за реновирање на Детскиот креативен центар во 2014 год. 

Реновирање на Детскиот креативен центар

Бр.

Тип на проект

Избрана компанија

1

Демонтажа и рушење

Аквамонт-инг, Скопје

2

Гипскартонски работи

Квин Дизајн, Скопје

3

Молерофарбарски работи

Златна рака ЕСА, Скопје

4

Поставување PVCподни облоги

Агора – Епоксид, Тетово

5

Подополагачки работи – поставување теписон

Леокар, Скопје

6 Столарски работи Уника Дизајн, Скопје

Results from the selection of Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math, published on 29.08.2015

Type of services

Selected candidate

1

Consultant/ Trainer on Formative Assessment with focus on Early Grade Reading and Math

James E. Welch

PARTNERS

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието