Универзален дизајн за учење (УДУ)

Дознајте повеќе за Универзалниот дизајн за учење (УДУ) и начините како вашата училница и настава да ги прилагодите кон потребите на секој ученик во Вашето одделение. Целта на УДУ е да им обезбеди на сите ученици еднакви можности за успех и да им помогне да стекнат знаења и вештини и да го постигнат својот максимум.
УДУ бара континуирана вклученост и на родителот и постојана размена на информации меѓу училиштето, родителите и учениците со цел организација на наставата на начин кој ќе резултира со развој и постигнување на зацртаните цели.

Ги повикуваме наставниците, стручните служби во училиштата и родителите да го прочитаат овој информативен текст кој е достапен на линкот:

>> Универзален дизајн за учење (УДУ) <<

PARTNERS

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието