Плаќања на обврските поврзани со Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ќе се вршат најдоцна до 22.05.2018

Почитувани,

поради завршување на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“, Ве известуваме дека плаќања на сите обврски поврзани со проектните активности ќе вршиме најдоцна до 22.05.2018 година. Поради адмиистративните обврски, нема да бидеме во можност да реализираме уплати по наведениот датум.

Затоа, Ве молиме најдоцна до 20.06.2018 (среда) во оригинал да ни  доставите сметки за трошоците и фактури за услугите што ги имате реализирано за потребите на Проектот.

За дополнителни информации Ви стоиме на располагање на 070 390 515, секој работен ден од 10 до 16 часот.

Срдечно

PARTNERS

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието