Учество на ISSA DECET Conference 2012

Претставници на Фондацијата ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ќе учестуваат на ISSA DECET Conference 2012. Конференцијата ја организираат ISSA, DECET и Отворената академија Чекор по чекор - Хрватска од 15 до 17.10. во Опатија, Хрватска.
http://issa-decet2012.com.hr/index.php

PARTNERS

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието