Објавен „Преглед на ефектите од спроведување на политиките кои се однесуваат на Ромите кај корисниците од Проектот“

Во рамки на проектот овој проект, изработена е студија „Преглед на ефектите од спроведувањето на политиките кои се однесуваат на Ромите кај корисниците на Проектот за закакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“.  READE pregled politikiСтудијата претставува резултат од истражувањето на состојбата на жените и децата Роми кои се вклучени во проектот и во неа е направен увид во ефектите од националните политики и локалните активности, земајќи ги како основа државните стратегии за Роми, меѓународни извештаи за имплементација на националните политики, истражувања и национални извештаи од невладиниот сектор, дополнети со податоци и информации собрани во текот на подготвувањето на прегледот и воопшто во текот на спроведувањето на проектот. Фокусот на студијата е ставен на неколку клучни подрачја кои ја дефинираат состојбата на Ромите во државата, како: домување, вработување, образование и здравство.
Студијата е достапна со кликнување ТУКА или на илустрацијата десно.

PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието