• Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, Северна Македонија
  • „Косовски образовен центар“, Косово
  • „Мрежа на центри за образовни политики“, Хрватска
  • „Универзитет Шабанџи - Иницијатива за образовни реформи“, Турција
  • „Децата се иднината“, Албанија
  • „Центар за образовни политики“, Србија
  • „проМЕНТЕ“ социјални истражувања, Босна и Херцеговина
  • Центар за образовни иницијативи „Чекор по чекор“, Босна и Херцеговина

PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието