Потсетување и дополнителна информација за Повикот за автори и илустратори на сликовница за деца на тема детски права

Заинтересираните автори може да се пријават со повеќе од еден ракопис. Заинтересираните илустратори треба да конкурираат со илустрации за секоја од предвидените страни на секоја приказна, може и во вид на скици. Доколку се поднесат скици, задолжително треба да се приложат и неколку во боја (неколку целосни илустрации) со цел да се добие целосен впечаток за изгледот на сликовницата/ците.

Крајниот рок за поднесување на ракописите и илустрациите е 21 август (понеделник) 12:00ч.

PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието