СРЕЌНИ ПРАЗНИЦИ! / HAPPY HOLIDAYS!

Почитувани колеги, драги пријатели,

Ви посакуваме година исполнета со добро здравје, среќа, возбудливи предизвици и нови успеси.

Година во која ќе продолжиме заедно да работиме за доброто на сите деца.

СРЕЌНИ ПРАЗНИЦИ!

Фондација за образовни и културни иницијативи ЧЕКОР ПО ЧЕКОР - Македонија

 

Respected Colleagues, Dear Friends,

We wish You a year full of good health, happiness, exciting challenges and new successes .
A year in which we will continue to work together for the best of all children!

HAPPY HOLIDAYS!

Foundation for education and Cultural Initiatives STEP BY STEP - Macedonia

PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието