Fëmijë!!! këtë libër ilustrimesh do
t’ju shëtis nëpër rrugët e qytetit nëpër
cilat ka shumë automobila dhe
shumë rreziqe. Vini re mirë dhe mësoni
disa shenja dhe rregulla komunikacioni.

Vetëm këtë mënyrë do jeni
pjesëmarrës sigurt komunikacion,
siç jam edhe unë.
Vendkalimi i këmbësorëve emër
çuditshëm ka. Zebër e quajnë, e
kafshë nuk është hiç. Ca vija trupin ia
mbulojnë, ndërsa bisht s’ka hiç se hiç.
Gjithkush atje rrugën mund ta kalojë.
Si dirigjenti orkestrën e
dirigjon me shkathtësi, polici i
komunikacionit, i veshur
kaltra, komunikacionin e dendur
e rregullon. Me trup dhe me
duar shoferëve u jep shenjë, kur
duhet ndalen e ruhen, e
këmbësorëve kur ta kalojnë rrugën.
Rrugëve gjithmonë rreziku pret, vrapojnë
automobilat si lumi i shpejtë. Prandaj, shiko
pari majtas, pastaj edhe djathtas dhe
kalo matanë rrugëve me kujdes e lehtas.
Semafori ka tre sy mëdhenj. Sa
hapet i kuqi ndalu, mos kalo.
verdhën shpejt bëhu gati për kalim.
Kur ndizet i gjelbri nisu me kujdes
ec e mos u vono.
Sinjali “STOP” urdhër ndalesh jep,
se rrezik ndoshta ka rrugë drejtë.
Shoferë kujdesuni, askush nuk ju ndjek
me hunj, mos e bëni komunikacionin
rrëmujë.
Fëmijët edhe këtë mëngjes, edhe
sot si gjithmonë njëjtin vend
rrugën e kalojnë. Kurse ju shoferë,
mos u ngutni si fugë, mirë ta
shikoni shenjën paralajmëron
“Kujdes! Fëmijët rrugë!”
biçikletën time gjithfarë
akrobacionesh mund bëj e
kurdis, por duhet kujdesem se ku
duhet vozis. Shtegu për biçikleta
është vendi i sigurt, biçikletën
time atje e vozis, jo rrugë pa rrugë e
curr curr.
Kur vozit babi veturën
tonë ndjehem i sigurt, nga asgjë
frikë nuk kam. Për sigurinë e
komunikacionit ai gjithçka di
përherë, nuk i shkel rregullat
asnjëherë. Babi rregullat i do,
veturën kurrë s’e parkon do si do.
Këtë shenjë kur
ta shohësh, dije
se hekurudhës i
afrohesh. Mbaje
mend: kur mbi
binarë kalon
kujdes kesh,
hapi sytë mirë
i sigurt jesh.