Bu kitap, kendi çocuklarım
Matyaj, Moysa ve Mitya'ya
adalıdır... ve diğer bütün
çocuklara.