СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1

Развивање на Македонска рамка за квалитет во ПОВЗ заснована на Клучните начела на ЕУ за рамка за квалитет за ПОВЗ.

за повеќе информации ...

ПАРТНЕРИ на ECEC

       eu za tebe     eu flag      
  Надеж     mutant