Кретивни работилници за временски услови

На 3,10,17,24 фебруари одржани се креативни работилници со деца и родители каде децата учеа за временските услови

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието