COMMUNITY - LED INCLUSIVE PARTNERSHIPS PROJECT

CLIP

 ПРОЕКТ НА ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА ВО ЗАЕДНИЦИТЕ

Основни информации

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го спроведува проектот „Инклузивни партнерства во заедниците“ со финансиска поддршка од Европската Комисија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР) 2016-2017 - Поддршка за граѓанското општество преку национални програми за поддршка (European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)2016-2017 Supporting a civil society through Country-Based Support Schemes (CBSS)), во соработка со Здружението на студенти и младинци со хендикеп, Скопје. Проектот се спроведува од март 2018 до февруари 2020 г.

PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието